Turning 27 happy birthday to myself!

Birthday girl… Actually I was never excited to celebrate my birthdays, it was just another usual day except that I was getting older and wiser. At least that is what I think. But since I turned 25 and the 30s are coming closer I like to celebrate birthdays like these. You need to enjoy as much as you can in your 20s and set some goals before your 30s. Here are some of my goals I am happy I archieved:

 • Get a job 
 • Take risks like changeing job for better opportunities
 • Do a detox and be more conscious of what you eat
 • Treat yourself sometimes
 • Do sports to keep fit and have enough energy, I fitness and joined the hockey
 • Get a place of your own or with your partner 
 • My partner and I bought a property
 • Most of all have time for yourself and be happy in all you do… 

 They say 20s are to enjoy life, 30s are to learn the lessons and 40s are to pay for the drinks. I will continue to have more goals and enjoy life! 

Birthday girl… Ik heb eigenlijk nooit echt uitgekeken om mijn verjaardagen te vieren, het is juist als een gewone dag enkel werd ik een jaar ouder en wat wijzer. Dat is toch wat ik denk. Maar sinds dat ik 25 geworden ben en dichterbij de 30 kom, hou ik er wel van om verjaardagen te vieren. Je moet zoveel als je kan genieten van je twintigers en doelen voor ogen hebben vooraleer je 30 bent. Hier zijn enkele doelen waarvan ik blij ben dat ik ze gehaald heb: 

 • Zorg voor een job
 • Neem risico’s zoals veranderen van job voor betere kansen 
 • Doe eens een detox zo leer je meer zelfbewust omgaan met eten 
 • Trakteer jezelf eens van tijd tot tijd
 • Doe aan sport om je fit te houden en genoeg energie te hebben, ik fitness en ben bij de hockey gegaan
 • Zorg voor een eigen plekje of samen met uw partner
 • Mijn vriend en ik hebben grond gekocht 
 • Meest belangrijk, maak tijd voor jezelf en wees gelukkig met al wat je doet. 

Ze zeggen in je twintigers moet je genieten van het leven, uw dertigers zijn om de lessen te leren en uw veertigers om drankjes te betalen. 
Thanks for all the lovely birthdaywishes xoxo. 

Want to know where I got the yummie donuts from? Check it here

Facebooktwitterpinterestmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *