Dubai, what to pack?

If you are planning a trip to Dubai, then I would advise to book your trip with Emirates. When I think of Dubai I think of the flight company Emirates! Even if your trip is not planned for Dubai, still a lot of flights to Asia have their stop over here. You might as well take some days off for this luxury fata morgana city! Going from an unknown city to now one of the most top destinations for a jetset. For packing your bags, this can be quite a challenge! Most months of the year it is very hot in Dubai, while here in Belgium in March we still have to brave the cold with temperatures sometimes below zero. Therefore I listed some MUSTS and tips when packing your suitcase for Dubai.

Als je een reis naar Dubai plant, raad ik je aan om jouw reis met Emirates te boeken. Als ik aan Dubai denk, denk ik aan de vluchtmaatschappij Emirates! Zelfs als je reis niet gepland is voor Dubai, hebben nog steeds veel vluchten hun tussenstop hier. Je kunt net zo goed enkele dagen vrij nemen voor deze luxe fata morgana stad! Van een onbekende stad naar nu één van de beste topbestemmingen voor een jetset. Voor het inpakken van je koffers, kan dit best een uitdaging zijn! De meeste maanden van het jaar is het heel warm in Dubai terwijl we hier in België nu in Maart nog de koude moeten trotseren met temperaturen soms onder de nul. Daarom heb ik wat MUSTS en tips voor het inpakken van je koffer voor Dubai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comfortable clothing

I recommend sportswear/outfit during the flight. This is most comfortable and easy to change outfit when landed. Just make sure you were something underneath, so you can take off your jumper/vest easily when the plane is landed because it will always be a bit warmer in Dubai.

Ik adviseer sportkleding/outfit tijdens de vlucht. Dit is het meest comfortabel en lekker gemakkelijk om van outfit te veranderen wanneer je landt. Zorg er wel voor dat je iets onder aan hebt, zodat je gemakkelijk je jumper/trui/vest uit kunt doen wanneer de vliegtuig is geland want het zal altijd een beetje warmer zijn in Dubai.

 

Light big scarf

Wherever your destination is or when you are travelling, always take a scarf with you. If you are like me, who can not bear any cold or airco, then it is best to carry a scarf with you all the time. A light weight scarf just to cover up your neck and shoulders when it gets a bit breezy or when the airco is turned on, like in most of the huge malls!

Waar je bestemming ook is of wanneer je op reis bent, neem altijd een sjaal mee. Als je net zoals mij geen kou of airco kan verdragen, dan is het beste om altijd een sjaal bij je te hebben.  Een lichte sjaal om je nek en schouders te bedekken wanneer het een beetje winderig wordt of wanneer de airco aan staat zoals in de meeste grote winkelcentra. 

Light clothing, light fabrics

When thinking about what you can exactly wear in the UAE, well there are some “rules” to keep in mind so you do not offend the people or the culture in the UAE. These are the most common rules for dressing:

 

  • No skirts, dresses, trousers above the knees
  • No low cut fronts or backs
  • No naked schoulders

These rules are especially very strict in Abu Dhabi, in Dubai less. People in Abu Dhabi will stare.

Wanneer je nadenkt over wat je precies in de Verenigde Arabische Emiraten kunt dragen, nu ja, er zijn enkele “regels” om in gedachten te houden, zodat je de mensen of de cultuur in de UAE niet beledigt. Dit zijn de meeste voorkomende regels voor de kleding:

  • Geen rokken, jurken, broeken boven de knieën
  • Geen lage uitsnijdingen van voor of achter
  • Geen blote schouders

Deze regels zijn vooral heel strikt in Abu Dhabi, in Dubai minder. Mensen in Abu Dhabi zullen staren. 

Here are some outfits inspo:


 

 

 

 

 

 

 

You are probably thinking: if those are no options, how can you dress up in Dubai without sweating and puffing all the time because of the heath? It is best to take a light wardrobe with you, by this I mean light fabrics and clothings that are breathable. A lot of maxi dresses, long loose linen trousers, long vests.  Don’t bring jeans for example, you will not wear them, you will sweat in it and it just not comfortable. Another advise is to pack some light (half) long vests to cover up your schoulders if you decide to wear tops.

Je denkt waarschijnlijk: als deze geen opties zijn, hoe kun je je kleden in Dubai zonder constant te zweten en te puffen van de warmte? Het is het beste om een lichte “kledingkast” mee te nemen, hiermee bedoel ik lichte stoffen en kleding die beademend zijn. Heel veel maxijurken, lange losse linnen broeken, lange vesten. Neem bijvoorbeeld geen jeans mee, draag ze niet, je gaat erin zweten en het is niet comfortabel. Een anders advies is om wat lichte (half) lange vesten in te pakken om je schouders te bedekken als je besluit om topjes te dragen.

Shoes
I am a sneakerfan and I can’t help but bring sneakers with me but the truth is, you won’t be needing sneakers -oops-. Everything in Dubai is reachable by feet, you have taxi’s, busses, metro’s every 10 minutes around the block. They live from airco to airco. So luckily it is not necessary to walk kilometers far to reach a destination. Heels, sandals and a pair of beautiful slippers/flipflops are recommended. Note: do not wear heals if you are out for shopping, those malls are huge!

Ik ben een sneakerfan en ik kan het niet laten om sneakers mee te nemen, maar de waarheid is dat je geen sneakers nodig hebt -oops-. Alles in Dubai is te voet bereikbaar, je hebt taxi’s, bussen metro’s elke 10 minuten rond het blok. Ze leven daar van airco to airco. Het is dus gelukkig niet nodig om kilometers ver te lopen om een bestemming te bereiken. Hakken, sandalen en een paar mooie slippers zijn dus aangeraden. Nota: draag geen hakken als je uit gaat voor te shoppen, die winkelcentra zijn reusachtig!

In my next blog I will tell you some hotspots and things you must have done in Dubai!

In mijn volgende blog vertel ik je wat hotspots and dingen die je zeker gedaan moet hebben in Dubai!

Facebooktwitterpinterestmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *